Events

Shame Savera Ali

1.01Kviews

Talent Pakistan Organized Shame Savera Ali 13 october 2013 Venue: Karachi Arts Council Artist:  Savera Ali, Kahiya, Syed Azar  Chief Organizer; Syed Aziz Mehdi

Naina Milaike

Dama Dam Mast Qalandar Dhamaal
Shame Qalandar
kariye pyar diyan galan
Not found